W ramach realizacja projektu B+R spółka ViberSoft koncentruje się na stworzeniu prototypu oprogramowania zdolnego do gromadzenia i integracji przestrzennych danych geologicznych, które umożliwią predykcję zawartości miedzi w skale miedzionośnej na etapie prac poszukiwawczych jak też stałą aktualizację modelu podczas eksploatacji. Opracowane zostały cztery modele połączone dodatkowo z klasycznymi metodami obliczeniowymi, które następnie zostały zintegrowane i obudowane komponentami użytkowymi. Opracowana platforma badawcza stanowi jednocześnie prototyp systemu modelowania i prognozowania rozkładu zawartości miedzi w przestrzeni 3D z zastosowaniem metod eksploracji danych. System znajduje zastosowanie w zadaniach związanych z modelowaniem oraz prognozowaniem zawartości pierwiastków chemicznych w skale.