ESG
Ujawnienie informacji ze zrównoważonym rozwojem

Zarządzający ASI nie posiada strategii w zakresie wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju i przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju. Fundusz inwestuje w spółki na bardzo wczesnych etapach rozwoju (seed i pre-seed).

Ze względu na nieukształtowaną strukturę rozpoczynających działalność spółek, będących przedmiotem inwestycji, ocena czynników zrównoważonego rozwoju zazwyczaj jest dla nich niemożliwa. Zarządzający ASI nie zapewnia spójności swojej polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.