Fundusz Lantan Bridge Alfa

Fundusz Lantan Bridge Alfa finansuje projekty o charakterze technologicznym.

Fundusz jest współfinansowany w ramach inicjatywy BRIdge Alfa, ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1. Wartość projektu wynosi 25 000 000 zł, wartość dofinansowania 20 000 000 zł.

Rezultatem działania Funduszu będzie sfinansowanie co najmniej 10 projektów.