Connectico specjalizuje się w obszarze rozwiązywania zagadnień integracyjnych e-commerce. Koncentruje się nad stworzeniem autoadaptowalnego systemu informatycznego, pozwalającego na przesyłanie pomiędzy powiązanymi systemami wiele, stale zmieniających się informacji m.in. katalogu produktów, stanów magazynowych, cenników, zamówień czy nawet plików binarnych. Informacje te różnią się wielkością oraz częstotliwością zmian danych źródłowych, a także przesyłane są w zmiennym środowisku teletrasmisyjnym oraz przy zmiennym obciążeniu systemów.  Skutkuje to określonymi wymaganiami co do wartości parametrów opisujących ich integrację i jednocześnie koniecznością zapewnienia skuteczności integracji. Spółka prowadzi badania nad własną platformą e-commerce, w której zaimplementowane są mechanizmy Machine Learning odpowiedzialne za zdolności autoadaptacyjne i możliwości optymalnego planowania sesji integracyjnych, co wpływa na całościową wydajność i skuteczność działania systemu. Dzięki temu możliwe stało się opracowanie systemu będącego w stanie obsłużyć rozwiązania e-commerce, integrujące setki lub tysiące sklepów internetowych i systemów ERP realizując ich integrację w sposób inteligentny tj. z wykorzystaniem autoadaptowalnych mechanizmów synchronizacji.