+48 71 716 29 00

office@lantancapital.com

NIP: 8992810679
REGON: 366639767
Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000665250
Kapitał: 30 000,00 zł