Contact
  Lantan Capital sp. z o.o.

  011 48 71 716 2900
  office@lantancapital.com

  NIP: 8992810679
  REGON: 366639767

  Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Fabrycznej
  VI Wydział Gospodarczy KRS
  KRS: 0000665250

  Capital: 30 000,00 zł