W spółce OmegaCam prowadzone są badania nad efektywnym pozyskiwaniem, przesyłaniem oraz przetwarzaniem cyfrowego wideo. Tworzone i rozwijane jest oprogramowanie, które w oparciu o najnowsze technologie umożliwia użytkownikom zarządzać i kontrolować własne kamery IP a także wykorzystywać aparaty wewnętrzne urządzeń mobilnych jako kamery. Narzędzie dostępne jest na systemach Android i iOS, zapewnia szereg możliwości m.in. nagrywanie, detekcja ruchu, prebufering czy jednoczesne odtwarzanie obrazu z wielu kamer. W ramach realizacji projektu B+R zaprojektowano unikalną architekturę systemu usługowego opartego o paradygmaty mgły i chmury obliczeniowej, której zadaniem jest balansowanie obciążenia obliczeniowego i sieciowego związanego z przetwarzaniem i przesyłaniem strumieni wideo. Dzięki temu, mimo zakłóceń związanych np. z niestabilnym łączem transmisyjnym, udaje się zapewnić ciągłość rejestracji obrazu i zdarzeń