Spółka GTMR zajmuje się opracowaniem aplikacji opartej na zaawansowanych mechanizmach Deep learning, zdolnej generować modele przewidujące zachowania użytkowników dowolnej aplikacji mobilnej czy desktopowej. Na podstawie dostarczonych informacji o użyciu aplikacji, modele z sieciami neuronowymi są w stanie przewidzieć, który użytkownik prawdopodobnie zakończy subskrypcję i zawczasu pozwoli podjąć kroki zapobiegawcze. W ramach projektu opracowano i przebadano szereg modeli tworząc platformę głębokiego ucznia a także w oparciu o nią zaimplementowano prototyp narzędzia informatycznego. Aplikacja ta zapewnia automatyczne badanie zachowania użytkowników aplikacji komputerowych, w szczególności mobilnych, w kontekście ich retencji.